Triển khai đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2023

Triển khai đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2023

Nhằm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG), đáp ứng nhu cầu xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ trong các trường hợp đột xuất, cấp bách được Nhà nước giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các Cục DTNN khu vực thực hiện mua 220.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023.