Vietcombank hoàn thành phát hành riêng lẻ cho GIC và Mizuho 6,2 nghìn tỷ đồng

Vietcombank hoàn thành phát hành riêng lẻ cho GIC và Mizuho 6,2 nghìn tỷ đồng

Ngày 08/1/2019, Vietcombank, thông báo về việc đã phát hành riêng lẻ thành công 111.108.873 cổ phiếu mới cho GIC Private Limited (“GIC”) - quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và Mizuho Bank Ltd (“Mizuho”) - một trong những định chế tài chính lớn nhất của Nhật Bản, thu về khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng (tương đương với khoảng 265 triệu đô la Mỹ).