Từng bước mở cửa nền kinh tế phù hợp với diễn biến dịch bệnh

Từng bước mở cửa nền kinh tế phù hợp với diễn biến dịch bệnh

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; từng bước mở cửa nền kinh tế phù hợp với diễn biến dịch bệnh, độ bao phủ vắc xin. Đồng thời, phấn đấu thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện, bảo đảm an toàn từ tháng 10/2021.
Mở cửa nền kinh tế tương ứng với tỷ lệ tiêm vắc xin

Mở cửa nền kinh tế tương ứng với tỷ lệ tiêm vắc xin

Đẩy mạnh tiêm vaccine, đặc biệt là khu vực động lực tăng trưởng của nền kinh tế; vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, tránh đứt gãy nguồn cung. Đồng thời chuẩn bị điều kiện và lộ trình để mở cửa nền kinh tế tương ứng với tỷ lệ tiêm vắc xin của người dân; đây cần xem giải pháp căn cơ mà Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc góp ý.