Vì sao doanh nghiệp cần áp dụng mô hình nhóm huấn luyện TWI?

Vì sao doanh nghiệp cần áp dụng mô hình nhóm huấn luyện TWI?

Với quan niệm, năng suất, chất lượng của doanh nghiệp có được là do đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất và cung cấp dịch vụ, do đó cần tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng này. Đây cũng là nhiệm vụ mà mô hình nhóm huấn luyện TWI hướng tới. Điều này đã được chứng minh bằng hiệu quả thực tế tại nhiều doanh nghiệp đã áp dụng.