Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn

Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn

Nông nghiệp tuần hoàn dường như là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người, nhưng thực tế, đây là quá trình sản xuất nông nghiệp theo chu trình khép kín, chất thải và phế phụ phẩm của quá trình này là đầu vào của quá trình khác thông qua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý.
Mô hình JIT - loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Mô hình JIT - loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Sản xuất tức thời (Just in time - JIT) là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất "đúng sản phẩm - đúng số lượng - đúng nơi - đúng thời điểm cần thiết". Đây là mô hình giúp loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp.