Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch

Ngày 21/7, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.