5 mục tiêu trọng tâm của ngành Chứng khoán trong năm 2023

5 mục tiêu trọng tâm của ngành Chứng khoán trong năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, ngành Chứng khoán sẽ tập trung ưu tiên triển khai 5 mục tiêu trọng tâm.