Không để giá xăng dầu ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Không để giá xăng dầu ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp để giảm áp lực tăng giá xăng dầu trong nước, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, không để ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.