Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, Nghị định này quy định rõ điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị của chương trình mục tiêu quốc gia.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vùng Tây Nguyên

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vùng Tây Nguyên

Ngày 10/2, tại thành phố PleiKu (Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Tây Nguyên về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới…