Chính phủ đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Theo Nguyễn Lê/vneconomy.vn

Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa đề xuất nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Chính phủ dự kiến trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Dự án Luật Biên phòng Việt Nam (cho ý kiến lần đầu trước khi trình Quốc hội cho ý kiến); Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo vệ môi trường; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)...

Đồng thời, Chính phủ cũng xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 xem xét phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; Xem xét nội dung về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Xem xét, quyết định cơ chế đặc thù quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động khai thác tài sản kết cầu hạ tầng hàng không giai đoạn từ ngày 1/1/2018 (thời điểm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành) đến ngày Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tìa sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được phê duyệt...