Kinh nghiệm bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững từ Myanmar

Kinh nghiệm bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững từ Myanmar

Quá trình phát triển kinh tế của Myamar đặt ra những thách thức lớn đối với vấn đề môi trường của nước này. Trước những thách thức về môi trường, để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, Myamar đã có nhiều nỗ lực để bảo vệ môi trường, đáng chú ý là đã triển khai Chiến lược và Kế hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn quốc gia.
ASEAN - trung tâm tăng trưởng toàn cầu

ASEAN - trung tâm tăng trưởng toàn cầu

Tờ Bloomberg nhận định, ở tuổi 50, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội.