Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2023 với chủ đề “Cùng kiến tạo đổi mới nhằm xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững”, nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Chính phủ đặt quyết tâm cao nhất thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chính phủ đặt quyết tâm cao nhất thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thực hiện Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả".