Phú Yên tập trung giải pháp giải ngân vốn đầu tư công


Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đang tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Phú Yên vừa có chủ trương đầu tư 3428 tỷ đồng hoàn thiện tuyến đường ven biển phía bắc cầu An Hải đến Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm hải quân để khai thác phát triển du lịch.
Phú Yên vừa có chủ trương đầu tư 3428 tỷ đồng hoàn thiện tuyến đường ven biển phía bắc cầu An Hải đến Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm hải quân để khai thác phát triển du lịch.

Tỉnh Phú Yên xác định đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023. Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh Phú Yên quản lý là 6.724 tỷ đồng; đã phân bổ chi tiết 5.514 tỷ đồng, đạt 82%.

Trong đó, vốn đầu tư công ngân sách tỉnh gần 5.018 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết 4.252 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương hơn 1.706 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết 1.262 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị chuyên đề, phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm giải ngân trong năm 2022 và bàn các giải pháp triển khai trong năm 2023.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn, để giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2023, ngay từ đầu năm, các sở, ngành, địa phương phải thực hiện quyết liệt, giải quyết dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong năm 2022 còn kéo dài đến nay và những vấn đề phát sinh trong năm 2023, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp.

Các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn và giải ngân vốn; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Các chủ đầu tư tập trung hoàn tất các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (nếu có) của tất cả các dự án trước ngày 30/11/2023; tuyệt đối không để mất vốn.

Theo Trình Kế/nhandan.vn