Nhanh chóng nâng cao năng lực ngành kho vận

Nhanh chóng nâng cao năng lực ngành kho vận

Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt qua con số 730 tỷ USD. Riêng xuất khẩu đạt 371,5 tỷ USD, tăng 10,5% so năm 2021. Là nền kinh tế dựa trên xuất khẩu hàng hóa, nước ta cần đẩy nhanh nâng cấp hạ tầng kho vận, tận dụng vị trí địa lý để nâng cao năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực.
Cải cách hành chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Cải cách hành chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Đảng ta đã xác định, cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.