Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản  nội ngành Kho bạc Nhà nước địa phương

Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành Kho bạc Nhà nước địa phương

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành. Cơ sở vật chất của hệ thống Kho bạc ngày càng khang trang, có công năng phù hợp với hoạt động nghiệp vụ và đảm bảo tính uy nghiêm của một cơ quan công quyền. Tuy nhiên, vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản vốn là một lĩnh vực phức tạp, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành tại Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Phân tích thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới.