Nhà đầu tư nên chọn quỹ mở nào tại thời điểm này?

Nhà đầu tư nên chọn quỹ mở nào tại thời điểm này?

Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép IPO cho Quỹ đầu tư trái phiếu đầu tiên của công ty. Nhân dịp này, TS. Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF đã chia sẻ về cách lựa chọn Quỹ mở trong thời điểm này.