Nhà đầu tư nên chọn quỹ mở nào tại thời điểm này?

Theo Nguyễn Huyền/tinnhanhchungkhoan.vn

Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép IPO cho Quỹ đầu tư trái phiếu đầu tiên của công ty. Nhân dịp này, TS. Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF đã chia sẻ về cách lựa chọn Quỹ mở trong thời điểm này.

Phóng viên: Tại sao gần đây Quỹ Trái phiếu hút nhà đầu tư, thưa ông?

TS. Vũ Quang Đông.
TS. Vũ Quang Đông.

TS. Vũ Quang Đông: Theo đà phát triển kinh tế, lãi suất tiết kiệm giảm xuống, tính minh bạch của các doanh nghiệp cao hơn cùng sự tham gia ngày càng mạnh của hệ thống ngân hàng với tư cách là nhà đầu tư và quản lý dòng tiền, quản lý tài sản đã giúp thu hút các nhà đầu tư vào kênh đầu tư này.

Có thể nói, những nỗ lực trong việc phát triển thị trường trái phiếu 20 năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Quy mô thị trường trái phiếu đã ở mức 40% GDP, trong đó trái phiếu doanh nghiệp là khoảng 10% GDP. Về chất, thị trường trái phiếu cũng có những bước phát triển lớn đặc biệt là kỳ hạn và sự thanh khoản.

Với đà phát triển như vậy, VCBF tin tưởng ngay trong những năm tới, các quỹ đầu tư trái phiếu sẽ là những kênh tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF hiện có của VCBF cũng đầu tư trái phiếu vậy Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF mới ra có gì khác biệt không, thưa ông?

 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF là Quỹ mở cân bằng, đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu với tỉ trọng đầu tư vào trái phiếu có thể từ 25% đến 75% tùy vào tình hình thị trường. Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF thuộc phân khúc rủi ro trung bình.

Còn Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF sẽ chỉ đầu tư vào trái phiếu (trừ trường hợp đặc biệt như Quỹ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành kèm trái phiếu, Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF có thể đầu tư vào cổ phiếu nhưng tối đa không quá 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vì thế thuộc phân khúc rủi ro thấp. Do đó, lợi nhuận kỳ vọng từ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF sẽ cao hơn lợi nhuận kỳ vọng từ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF.

Theo ông đánh giá thì lợi nhuận của Quỹ trái phiếu có thực sự ổn định không?

Lợi nhuận do Quỹ trái phiếu mang lại cho nhà đầu tư thường ổn định hơn lợi nhuận từ các Quỹ cổ phiếu hoặc Quỹ cân bằng do Quỹ trái phiếu đầu tư gần như toàn bộ tài sản vào các chứng khoán cho thu nhập cố định.

Tuy nhiên, do xu hướng lãi suất, cung cầu trái phiếu trên thị trường, giá trái phiếu cũng biến động chứ không đứng im. Sự biến động của giá trái phiếu sẽ làm giá chứng chỉ quỹ biến động theo, và theo đó ảnh hưởng tới lợi nhuận của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, mức độ biến động của giá trái phiếu thường thấp hơn nhiều so với mức độ biến động của giá cổ phiếu, do đó lợi nhuận của Quỹ trái phiếu sẽ ổn định hơn lợi nhuận của các Quỹ cổ phiếu. VCBF kỳ vọng Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF mới ra sẽ có lợi nhuận kỳ vọng trên 8%/năm.

Hiện tại thị trường có nhiều loại Quỹ mở, theo ông nhà đầu tư nên chọn đầu tư vào loại Quỹ mở nào trong thời điểm hiện tại?

Mỗi nhà đầu tư nên có một chiến lược phân bổ tài sản, phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn. Thông thường, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản theo hình chóp, theo đó đế của hình chóp là những tài sản có rủi ro thấp như tiền gửi ngân hàng, Quỹ trái phiếu, nhưng lợi nhuận kỳ vọng cũng sẽ thấp để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cũng như đảm bảo thanh khoản khi cần thiết.

Tuy nhiên để gia tăng tài sản về mặt dài hạn, nhà đầu tư nên phân bổ một phần tài sản vào các tài sản có rủi ro cao hơn nhưng có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn như Quỹ cân bằng, Quỹ cổ phiếu.

Phân bổ bao nhiêu vào các tài sản rủi ro này phụ thuộc vào tình hình tài chính hiện tại, thu nhập dự kiến tương lai, mục tiêu tài chính và thời gian nắm giữ (thường phụ thuộc vào độ tuổi hiện tại) mà không nên phụ thuộc quá nhiều vào dự đoán thị trường.

Nhà đầu tư cần đầu tư bao nhiêu tiền và bao lâu để có lợi nhuận tốt khi đầu tư vào Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF, thưa ông?

Số tiền tối thiểu để đầu tư vào Quỹ rất hợp lý chỉ với 05 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 01 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo và không có hạn chế số tiền tối đa được đầu tư vào Quỹ.

Nhà đầu tư nên có kế hoạch đầu tư dài hạn vì như giải thích ở trên, xu hướng lãi suất và cung cầu trên thị trường có thể làm giá trái phiếu biến động, theo đó làm giá chứng chỉ quỹ biến động theo. Vì thế, nhà đầu tư vẫn có thể không có lợi nhuận nếu phải bán chứng chỉ quỹ vào đúng lúc lãi suất trên thị trường tăng cao, làm giá các trái phiếu mà Quỹ nắm giữ giảm mạnh và ảnh hưởng tiêu cực tới giá chứng chỉ quỹ.