AI tác động như thế nào đến nền kinh tế Anh?

AI tác động như thế nào đến nền kinh tế Anh?

Máy học và trí tuệ nhân tạo (AI) là trung tâm của những chuyển đổi hiện nay của cái gọi là “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Vì vậy, tác động của nó đối với nền kinh tế là rất lớn, nhất là trong bối cảnh xứ sở sương mù đang tìm cách khẳng định vị thế giai đoạn hậu Brexit.