Tính bất định ảnh hưởng đến hành vi đầu tư của doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi

Tính bất định ảnh hưởng đến hành vi đầu tư của doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của tính bất định đến hành vi đầu tư của doanh nghiệp tại các quốc gia mới nổi. Với mẫu gồm doanh nghiệp đến từ 13 quốc gia mới nổi trong giai đoạn 2000 – 2020, nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy tính bất định làm giảm đầu tư của doanh nghiệp. Trong đó, tính bất định của thị trường và tính bất định theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn tính bất định nội tại của doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa tính bất định và đầu tư mạnh mẽ hơn tại các doanh nghiệp bị hạn chế tài chính. Kết quả này hàm ý, tại các quốc gia mới nổi, quyền chọn thực và giới hạn tài chính là các cơ chế giúp giải thích tác động của tính bất định đến đầu tư của doanh nghiệp.
Thanh toán di động sẽ còn nở rộ

Thanh toán di động sẽ còn nở rộ

Kết quả Khảo sát Tiêu dùng toàn cầu năm 2019 được PwC công bố gần đây chỉ ra rằng, ở các nền kinh tế mới nổi, thanh toán di động ở các cửa hàng đang tăng lên. Trong đó Việt Nam chứng kiến mức tăng lớn nhất, đạt tới 61% trong một năm qua, tiếp theo là Trung Đông với 45%, trên toàn cầu mức tăng tổng thể là 24% năm qua.