Quốc hội, Chính phủ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, ngăn đà suy giảm kinh tế

Quốc hội, Chính phủ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, ngăn đà suy giảm kinh tế

Đại biểu Quốc hội nhất trí cho rằng, báo cáo và giải trình của Chính phủ cũng như các báo cáo thẩm tra của Quốc hội đánh giá tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách đã phán ánh đúng, khách quan thực tế của đất nước. Các vị đại biểu Quốc hội cũng đánh giá cao nỗ lực Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong việc kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng nhân dân.