VN-Index quay lại dò đáy, SSI Research khuyến nghị 4 mã cổ phiếu nên đầu tư trong tháng 7

VN-Index quay lại dò đáy, SSI Research khuyến nghị 4 mã cổ phiếu nên đầu tư trong tháng 7

Tháng 6, chỉ số VN-Index nỗ lực kiểm định lại mốc tâm lý 1.300 điểm không thành công và lùi về kiểm định lại vùng 1.160 – 1.150 điểm, vùng đáy ngắn hạn trong tháng 5. Trong báo cáo chiến lược tháng 7, SSI Research cho rằng, các yếu tố rủi ro từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo thách thức cho thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.