2 ngân hàng Mỹ phá sản có khả năng xảy ra hiệu ứng domino?

2 ngân hàng Mỹ phá sản có khả năng xảy ra hiệu ứng domino?

Bộ Tài chính Mỹ vừa ra thông báo về việc đóng cửa ngân hàng Signature Bank (bang New York). Trước đó chỉ 2 ngày, ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB, bang Califonia) cũng tuyên bố phá sản. Như vậy, trong lịch sử ngành Ngân hàng nước Mỹ, đã có 3 ngân hàng lớn phải “đóng cửa” kể từ năm 2008. Câu hỏi đặt ra là sự việc có khả năng tạo hiệu ứng domino lan truyền sang cả hệ thống ngân hàng Mỹ, châu Á và Việt Nam hay không?