Quảng cáo
Nâng cao chất lượng cải cách hành chính với ISO 9001:2015

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính với ISO 9001:2015

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia này vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết.