NCB ưu đãi khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh mở tài khoản trực tuyến

NCB ưu đãi khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh mở tài khoản trực tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở tài khoản, giao dịch chuyển tiền, thanh toán tất cả các loại hóa đơn, sử dụng các dịch vụ trực tuyến và bảo vệ khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, từ ngày 28/7 - 27/8/2021, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai Chương trình ưu đãi “Sài Gòn yêu thương – Bên nhau mùa dịch”.
NCB nâng cấp hệ thống quản lý thẻ mới

NCB nâng cấp hệ thống quản lý thẻ mới

Tích cực chuyển đổi số giúp NCB cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh thông qua tự động hoá, các nền tảng mới gắn kết khách hàng.