Bà Lương Thị Cẩm Tú được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank

Bà Lương Thị Cẩm Tú được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank

Ngày 17/02/2022, Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã CK: EIB) đã ban hành Nghị quyết số 68/2022/EIB/NQ-HĐQT về việc bầu Bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) thay cho Ông Yasuhiro Saitoh.