VIB hỗ trợ giảm lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19

VIB hỗ trợ giảm lãi suất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Quốc tế (VIB) chủ động cập nhật tình hình, đánh giá các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp và kịp thời đưa ra hướng hỗ trợ thiết thực và tối ưu cho các khách hàng của mình. Ngay từ đầu năm 2020 đến nay, VIB đã điều chỉnh giảm lãi vay đối với khách hàng doanh nghiệp, bình quân lãi suất cho vay ngắn hạn đã giảm khoảng 0,5%/năm.