Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế

Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP (tình từ ngày 01/01/2017), Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, công tác quản lý NQNN đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, đã tạo cơ sở pháp lý giúp quản lý NQNN đảm bảo tập trung, thống nhất, đáp ứng mục tiêu quản lý NQNN an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.