Tạo đà phát triển ngành dịch vụ logistics

Tạo đà phát triển ngành dịch vụ logistics

Là trung tâm nông nghiệp lớn nhất nước, đóng góp 90% sản lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây cả nước, nhưng vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn bị xem là “vùng trũng” logistics khi chi phí lên đến 30% giá thành sản phẩm khiến nông sản giảm sức cạnh tranh.
Phát triển ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển ngành dịch vụ logistics trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.