Nhanh chóng nâng cao năng lực ngành kho vận

Nhanh chóng nâng cao năng lực ngành kho vận

Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt qua con số 730 tỷ USD. Riêng xuất khẩu đạt 371,5 tỷ USD, tăng 10,5% so năm 2021. Là nền kinh tế dựa trên xuất khẩu hàng hóa, nước ta cần đẩy nhanh nâng cấp hạ tầng kho vận, tận dụng vị trí địa lý để nâng cao năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực.