COVID-19 khoét sâu khoảng cách giàu, nghèo

COVID-19 khoét sâu khoảng cách giàu, nghèo

COVID-19 đã đẩy 75 - 80 triệu người dân ở các nước đang phát triển châu Á vào tình trạng nghèo cùng cực, tức là sống dưới mức 1,9 USD/ngày (khoảng 43 nghìn đồng/ngày) trong năm 2020. Con số Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố hôm qua như khắc sâu thêm thực tế - đại dịch COVID đã nới rộng hơn nữa khoảng cách giàu nghèo ở nhiều nơi trên thế giới.