Nghị định số 08/2023/NĐ-CP có nhiều tác động tích cực trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP có nhiều tác động tích cực trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung

Chia sẻ với Tạp chí Tài chính, PGS. TS. Nguyễn Anh Phong - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cho biết, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sẽ tạo ra một số điểm tác động tích cực trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS).