VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quy định chi tiết và hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Tài chính) Ngà 2/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 178/2013/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 Đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ

Đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ

Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.