Nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh mua cổ phiếu bị hủy niêm yết?

Nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh mua cổ phiếu bị hủy niêm yết?

Việc hủy niêm yết cổ phiếu do vi phạm các quy định của pháp luật về chứng khoán không phải là điều gì quá xa lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế và Việt Nam. Tuy nhiên, việc cổ phiếu bị hủy niêm yết sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, khi “giữ lại cũng khó mà bán cũng không xong”. Vậy nhà đầu tư cần lưu ý gì để tránh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này?
[Infographics] Điều kiện để nhà đầu tư ngoại được lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt Nam

[Infographics] Điều kiện để nhà đầu tư ngoại được lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 4, Điều 138, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì kể từ ngày 01/01/2021, nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện nhất định.
Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành

Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành

Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành là một trong những yêu cầu bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán