[Infographics] Điều kiện để nhà đầu tư ngoại được lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt Nam

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Theo quy định tại khoản 4, Điều 138, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì kể từ ngày 01/01/2021, nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện nhất định.

[Infographics] Điều kiện để nhà đầu tư ngoại được lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt Nam - Ảnh 1