VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2020/NĐ-CP

Quy định mới cần lưu ý về thời gian nộp lệ phí môn bài

Quy định mới cần lưu ý về thời gian nộp lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Bên cạnh các quy định mới về miễn lệ phí môn bài, kê khai lệ phí môn bài đối với một số trường hợp, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về thời hạn nộp lệ phí môn bài.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/02/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CPngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Miễn lệ phí môn bài 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

Miễn lệ phí môn bài 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ đã bổ sung thêm nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài từ ngày 25/2/2020.

Thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Ngày 24/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Nghị định này đã bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài.