Doanh nghiệp đã dần khôi phục hoạt động theo hướng thích ứng an toàn

Doanh nghiệp đã dần khôi phục hoạt động theo hướng thích ứng an toàn

Theo đánh giá của Bộ Công thương và các hiệp hội ngành hàng, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian vừa qua đã phát huy hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, các doanh nghiệp đã dần hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.