VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: NGHỊ QUYẾT 26/NQ-CP

Lực đẩy chính sách

Lực đẩy chính sách

(Tài chính) Tái cơ cấu doanh nghiệp (DN) là nhiệm vụ cấp thiết nhưng cũng là vấn đề phức tạp trong bối cảnh hiện nay, bởi nó liên quan đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng. Do vậy, các cơ chế, chính sách cho vấn đề này có ý nghĩa hết sức quan trọng, như lực đẩy tạo sự thành công…

Thoái hóa vốn của doanh nghiệp nhà nước và những rào cản

Thoái hóa vốn của doanh nghiệp nhà nước và những rào cản

Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, ngày 9/7/2012 đã ấn định mốc thời gian là đến hết năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoàn thành thoái vốn ở những ngành nghề không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo toàn cao nhất phần vốn nhà nước. Từ nay đến 2015, thời gian không còn nhiều, trong khi quá trình thoái vốn đang gặp những rào cản không nhỏ.