Triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; trong đó đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội.