Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; trong đó đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội.

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1

Theo nhandan.vn