Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính vùng miền Trung

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính vùng miền Trung

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời gian qua và tiềm năng, lợi thế của TP. Đà Nẵng, đồng thời triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính cấp vùng.
Tăng liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tìm đột phá từ kinh tế biển

Tăng liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, tìm đột phá từ kinh tế biển

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng vào ngày 5/2 tới đây.
Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 16/11/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Bộ.