"Bê bối" chung cư 2018

"Bê bối" chung cư 2018

2018 được cho là năm đỉnh điểm của mâu thuẫn, tranh chấp diễn ra đối với các dự án bất động sản từ bình dân đến cao cấp, từ phân khúc thương mại đến nghỉ dưỡng...