Vi phạm về hành nghề chứng khoán, quản lý nhân viên, người hành nghề chứng khoán bị phạt thế nào?

Vi phạm về hành nghề chứng khoán, quản lý nhân viên, người hành nghề chứng khoán bị phạt thế nào?

Việc vi phạm quy định về hành nghề chứng khoán, quản lý nhân viên, người hành nghề chứng khoán có thể sẽ bị xử phạt rất nặng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.