Nghĩa vụ của người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp

Nghĩa vụ của người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp

Hiệu quả quản trị công ty phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả làm việc của người quản lý. Với tư cách là một trong những nội dung chính của quản trị công ty, nghĩa vụ của người quản lý trong công ty rất được xem trọng. Bài viết này nghiên cứu khái niệm về người quản lý và phân tích các nghĩa vụ của người quản lý trong công ty.
Cảm thông và thấu hiểu: Kỹ năng quan trọng của người quản lý

Cảm thông và thấu hiểu: Kỹ năng quan trọng của người quản lý

Trong quá trình toàn cầu hóa ngày nay, việc tuyển chọn được các nhà quản lý hiện đại với những yêu cầu chuẩn với đấu trường quốc tế là một điều khá khó khăn. Một nhà quản lý không cần phải là người giỏi nhất nhưng phải là người hài hòa được các yếu tố cần thiết. Đặc biệt, cảm thông và thấu hiểu là 2 trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với một người quản lý cần có.