Cách lấy lại mật khẩu tài khoản ứng dụng VssID

Cách lấy lại mật khẩu tài khoản ứng dụng VssID

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu tài khoản ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID) theo 2 cách: Áp dụng với tài khoản liên kết email và tài khoản chưa liên kết email.
Chuyên gia chỉ ra lỗ hổng trong thanh toán không dùng tiền mặt

Chuyên gia chỉ ra lỗ hổng trong thanh toán không dùng tiền mặt

Ứng phó với tình trạng gia tăng lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt thông tin cá nhân, thông tin tài khoản người dùng, các ngân hàng “bạo tay” chi tiền bảo vệ dòng thanh toán ở phần hệ thống, trong khi “bỏ ngỏ” vấn đề gian lận thanh toán.