Chuyên gia chỉ ra lỗ hổng trong thanh toán không dùng tiền mặt

Chuyên gia chỉ ra lỗ hổng trong thanh toán không dùng tiền mặt

Ứng phó với tình trạng gia tăng lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt thông tin cá nhân, thông tin tài khoản người dùng, các ngân hàng “bạo tay” chi tiền bảo vệ dòng thanh toán ở phần hệ thống, trong khi “bỏ ngỏ” vấn đề gian lận thanh toán.