Ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới

Ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 28 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Loay hoay quản lý bất động sản có yếu tố nước ngoài

Loay hoay quản lý bất động sản có yếu tố nước ngoài

21 dự án bất động sản do người nước ngoài thâu tóm tại Đà Nẵng mới đây bị “tuýt còi” cho thấy một thực tế là các cơ quan quản lý vẫn còn “loay hoay” khi quản lý người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam.