Từ 13/1, áp dụng mức phí tham quan thống nhất cho người Việt Nam và người nước ngoài


Đó là quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Áp dụng mức phí tham quan thống nhất cho người Việt Nam và người nước ngoài. Nguồn: Internet.
Áp dụng mức phí tham quan thống nhất cho người Việt Nam và người nước ngoài. Nguồn: Internet.

Theo đó, Thông tư quy định rõ Danh mục các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm: phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; phí tham quan danh lam thắng cảnh (đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý); phí tham quan di tích lịch sử (đối với di tích thuộc địa phương quản lý)...; lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, hình thức hoạt động tham quan của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng để quy định mức thu phí phù hợp, nhưng phải bảo đảm mức thu phí tham quan được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài...

Cũng theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC, phí tham quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử và phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

Đối với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quy định mức thu phí bằng hoặc cao hơn mức thu phí danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, bảo tàng khác.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định miễn, giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng đối với trẻ em, người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật.