Đẩy mạnh đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội phát triển kinh tế tư nhân

Đẩy mạnh đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội phát triển kinh tế tư nhân

Giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Đồng Tháp đã thu hút được 211 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 24.100 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 427 dự án với tổng vốn đăng ký trên 41.100 tỷ đồng, trong đó có 25 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn khoảng 5.900 tỷ đồng.
Huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông

Để bảo đảm triển khai thành công và sớm hoàn thành Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ kiến nghị triển khai đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần, sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Đây cũng là một hình thức huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng.