[Infographics] Ô tô nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Ô tô nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 lượng nhập ô tô khẩu đạt 8.669 chiếc, tương ứng đạt 197 triệu USD; Lũy kế đến hết tháng 9/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 114.377 chiếc, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2020.