Quảng cáo
Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Chiều ngày 4/10/2021, tại Trụ sở Bộ Tài chính, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản từ ngày 1/10/2021.