VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.050 điểm

VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.050 điểm

Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục điều chỉnh trong các giao dịch thận trọng. Đa phần các công ty chứng khoán đưa ra kịch bản đi ngang quanh hoặc có thể kiểm định lại khu vực đáy cũ.